ការថែទាំរួមគ្នា: លទ្ធផលរបស់ខ្ញុំ បន្ទាប់ពី ៧ ខែ | រូបភាព និងការពិត

សម្រាប់អ្នកដែលបានតាមដានប្លក់របស់ខ្ញុំមួយរយៈអ្នកដឹងថាខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើការពិនិត្យរបស់ខ្ញុំដោយអានផលិតផលជាមុនសិនដើម្បីដឹងថាវាពិតជាដំណើរការរឺអត់។ ប្រសិនបើវាជួយមែននោះវាជួយ។ មានកត្តាសំខាន់មួយទៀតក្នុងការវាយតម្លៃផលិតផលដែលរហ័សរហួនដែលខ្ញុំមិនរំខានក្នុងការពិនិត្យមើល។ ខ្ញុំធ្វើវាប៉ុន្តែវាកម្រមានផលិតផលដែលជាបញ្ហា។ ខ្ញុំបានអានផលិតផលមួយចំនួនហើយខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលដែលរកឃើញថាផលិតផលទាំងអស់គឺស្រដៀងនឹងគ្នា។ អ្នកមិនចាំបាច់ទិញផលិតផលដូចគ្នាទេ។ អ្នកថែមទាំងអាចលាយនិងផ្គូរផ្គងផលិតផលនិងទទួលបានលទ្ធផលខុសគ្នា។ ចំណុចរបស់ខ្ញុំគឺអ្នកត្រូវប្រើក្បាលរបស់អ្នកហើយមិនត្រូវទិញផលិតផលដូចគ្នាទេ។ អ្នកក៏គួរតែប្រើការធ្វើលំហាត់ប្រាណរហ័សរហួនសម្រាប់ផ្នែកផ្សេងៗនៃរាងកាយដែលអ្នកនឹងធ្វើសម្រាប់ការធ្វើលំហាត់ប្រាណសម្រាប់ជើងដៃឬផ្នែករាងកាយរបស់អ្នក។ អ្វីដែលខ្ញុំបានចុះបញ្ជីនៅទីនេះគ្រាន់តែជាវិធីមួយដែលអ្នកអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវកម្លាំងរបស់អ្នក។ អ្នកក៏អាចប្រើលំហាត់ភាពរហ័សរហួនផ្សេងៗគ្នា។ គន្លឹះគឺត្រូវចាប់ផ្តើម។ ខ្ញុំក៏បានបញ្ចូលតារាងលំហាត់សមាហរណកម្មដែលពេញនិយមជាងមុនមួយចំនួនផងដែរ។

ការធ្វើតេស្តចុងក្រោយ

Flekosteel

Flekosteel

Mathea Vazquez

អ្នកដែលស្រលាញ់កាន់តែច្រើនឡើង ៗ កំពុងនិយាយអំពីផលិតផលក៏ដូចជាបទពិសោធន៍របស់អ្នកជាមួយការប្រើប្រាស់ Fleko...