លិង្គធំ: លទ្ធផលរបស់ខ្ញុំ បន្ទាប់ពី ៧ ខែ | រូបភាព និងការពិត

មានផលិតផលជាច្រើនដើម្បីធ្វើឱ្យលិង្គរបស់អ្នកធំ។ អ្នកអាចទិញនៅហាងខ្លះអ្នកអាចបញ្ជាទិញតាមអ៊ីនធឺណិត។ បញ្ជីខាងក្រោមគឺមិនមានន័យពេញលេញទេ។ រឿងទូទៅបំផុតដែលអ្នកនឹងកំពុងស្វែងរកនៅក្នុងផលិតផលពង្រីកលិង្គឬផលិតផលដុះរួមមាន៖ ផលិតផលពង្រីកលិង្គជាញឹកញាប់ត្រូវបានលក់ក្នុងទីផ្សារដើម្បីជួយឱ្យបុរសមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងមុនឬធំជាងមុន។ ការពិតគឺថាពួកគេពិតជាមិនជួយទេហើយបុរសជាច្រើនដែលមានផលិតផលទាំងនេះនឹងឃើញថាពួកគេមិនអាចទទួលបានការឡើងរឹងរបស់លិង្គញឹកញាប់ឬជ្រៅដូចដែលពួកគេបានគិតនោះទេ។ នេះគឺជារឿងមួយចំនួនដែលនឹងមិនធ្វើអ្វីសម្រាប់ទំហំលិង្គរបស់អ្នកទេ។ ផលិតផលពង្រីកលិង្គដូចជាថ្នាំ Viagra អាចបណ្តាលអោយឈាមចូលក្នុងលិង្គរបស់អ្នក។ ឈាមអាចឡើងដល់ចំណុចដែលវាបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហាជាមួយនឹងការឡើងរឹងដូចជាការឈឺចាប់ហើមឬឡើងរឹងរបស់លិង្គដែលមើលទៅដូចជាវានឹងមិនកើតឡើងឡើយ។ មធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីបំបាត់ខ្លួនអ្នកពីការបង្កើតនេះគឺប្រើផលិតផលបង្កើនភាពបុរស (ឬការរួមបញ្ចូលគ្នានៃផលិតផល) ដែលនឹងជួយឱ្យលិង្គរបស់អ្នកឡើងរឹងលឿន។ ឧទាហរណ៍ឧបករណ៍រំញោចអ៊ីស្ត្រូសែនឬថ្នាំ Viagra ។ ផលិតផលទាំងនេះក៏អាចបង្កើនហានិភ័យនៃការឆ្លងរបស់អ្នកផងដែរ។ នៅពេលដែលអ្នកប្រើផលិតផលទាំងនេះអ្នកអាចទទួលបានឈាមកាន់តែច្រើនដើម្បីចាកចេញពីលិង្គដែលអាចធ្វើអោយលិង្គឡើងរឹងនិងបន្ថយហានិភ័យនៃបញ្ហាពីការបាត់បង់ឈាមនិងការឆ្លង។

ការពិនិត្យផលិតផលថ្មី

Tornado

Tornado

Mathea Vazquez

ភាពប៉ិនប្រសប់កាន់តែច្រើនប្រាប់អំពីសំណងនេះក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ដែលទាក់ទងនឹងការប្រើផលិតផលនេះ។ របាយការណ៍ដែល...

Titan Gel 

Titan Gel 

Mathea Vazquez

Titan Gel ល្អសម្រាប់ពង្រីកលិង្គជាអចិន្ត្រៃយ៍ហេតុអ្វីបានជាវា? បទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់របស់អតិថិជនផ្ត...